ABC Konserwacji

   Od czasu zainstalowania sztucznej trawy po raz pierwszy na obiekcie sportowym minęło już kilkadziesiąt lat.
   W międzyczasie zmieniała się i zmienia do dnia dzisiejszego technologia produkcji oraz jakość samych włókien. Natomiast do dnia dzisiejszego nie powstały żadne oficjalne przepisy i zasady konserwacji traw syntetycznych. Obecnie w Polsce stosowane zabiegi najczęściej wynikają z zaleceń producentów lub firm instalacyjnych, a rzadziej z samych doświadczeń, gdyż tego typu obiekty są u nas stosunkowo nowe. Bazując na doświadczeniu innych państw, w tym szczególności  Wielkiej Brytanii (pierwszy obiekt ze sztuczną murawą powstał w 1971 roku w Islington, Londyn) można zdecydowanie stwierdzić, że boiska wykonane ze sztucznej trawy wymagają mniejszych nakładów niż ich „naturalni kuzyni”, ale zdecydowanie wymagane jest regularnie przeprowadzanie określonych zabiegów.

Aby zachować przydatność do gry, parametry użytkowe i bezpieczeństwo boiska, zwłaszcza przy intensywnym korzystaniu z obiektu, konieczna jest systematyczna pielęgnacja nawierzchni oraz jej okresowa konserwacja, a jej częstotliwość zależy od stopnia korzystania z boiska (ile godzin dziennie jest użytkowany obiekt).

   1. Zdecydowanie kluczowym elementem jest SZCZOTKOWANIE. Szczególnie na boiskach, gdzie wypełnienie jest gumowym granulatem, zaleca się bardziej agresywne szczotkowanie,  a szczotki powinny być napędzane mechanicznie. Lekkie szczotkowanie zaleca się wykonać średnio po 10 godzinach gry i bardziej agresywnie średnio co 40 godzin użytkowania. Celem tego zabiegu jest podniesienie włókien traw, rozluźnienie wypełnienia, równomierne rozprowadzenie wypełnienia po całej powierzchni boiska (w trakcie gry następuje migracja granulatu gumowego lub piasku kwarcowego z miejsc najintensywniej użytkowanych),


   2. Zbieranie powierzchownych zanieczyszczeń, czyli tzw. ZAMIATANIE. Istotnym jest regularne zbieranie naturalnych zanieczyszczeń tj. liście, igieł drzew, kamieni czy też śmieci wnoszonych przez samych użytkowników (w tym gumy do żucia, papiery). Pozostawione nieczystości mogą ulegać procesom gnilnym tworząc w ten sposób bazę wegetacji dla mchów, algów  i chwastów, co w rezultacie prowadzi do powstawania śliskich i niebezpiecznych części boiska. Ponadto śmieci te mogą powodować zapychanie systemów drenarskich i w rezultacie może powstać problem z odpływem wód deszczowych.


   3. Kontrola poziomu wypełnienia. W przypadku spadku poziomu zaleca się UZUPEŁNIENIE brakującego materiału. Utrzymywanie zbyt niskiego poziomu może prowadzić do uszkodzenia wystających włókien traw. Ewentualna naprawa jest bardzo kosztowna.

Pielęgnacja boisk syntetycznych jest prosta, ale konieczna i powinna być  prowadzona od pierwszych chwil użytkowania. Nie czekajcie Państwo, aż powstaną problemy. Zapobiegajcie im od początku.

Kontakt

GRASS Service
ul. Borówkowa 30
61-160 Czapury k. Poznania

Tel. +48 662 386 716
kontakt@grass-service.pl